Απρ
2
2019

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019 για την κάλυψη συμβάσεων ΙΔΟΧ (8 μήνες) για τις κάτωθι ειδικότητες:

Κωδικός 101: ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 101

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 101

Κωδικός 102: ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Αρχιτεχνίτης Εναερίτης)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 102

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 102

Κωδικός 103: ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εγκαταστάτης Εναερίτης)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 103

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 103

Κωδικός 104: ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 104

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 104

Κωδικός 105: ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 105

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ. 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ. 105

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης