Δεκ
24
2018

Αποτελέσματα προκήρυξης 8μηνης σύμβασης ΣΟΧ1/2018, για τις θέσεις ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Πολυμηχανήματος και ΔΕ Χειριστής Τρακτέρ

SC280_Dimar18122413350

SC280_Dimar18122413351

SC280_Dimar18122413352

SC280_Dimar18122413353

SC280_Dimar18122413354

SC280_Dimar18122413355

SC280_Dimar18122413360© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης