Νοέ
20
2018

Zizel

Η Zizel είναι 7 μηνών θηλυκό.

Η Zizel είναι αποπαρασιτωμένη και εμβολιασμένη.

Επίσης είναι τσιπαρισμένη

Αρ. Τσιπ: 900119000032917

Θα δοθεί πιστοποιητικό υιοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γρ. Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης, τηλ. 2396330032.© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης