Φεβ
14
2018

6-2017 Γνωμοδότηση για την έγκριση θέσεων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τ.Κ. Σουρωτής© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης