Μάι
29
2017

05-2017 Καθορισμός αριθμού θέσεων πωλητών στη λαϊκή αγορά© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης