Απρ
27
2017

12-2016 Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείου του Κοινοτικού Καταστήματος© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης