Νοέ
7
2016

19-2016 Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Νέας Ραιδεστού© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης