Κανονισμοί

Ιούν
14
2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται για βεβαίωση των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου του είτε πρόκειται για αρχική ηλεκτροδότηση είτε για μεταβολή υφιστάμενης κατάστασης, υποβάλλει στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας αίτηση ανάλογα με την περίπτωση (βλ. σχετικά υποδείγματα) η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση συνιδιοκτησίας και από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον κάτωθι δεσμό:

Χορήγηση Βεβαίωσης Κατάθεσης ΥΔ Τετραγωνικών Μέτρων

Ιούν
14
2016

Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων

Ιούν
14
2016

Κανονισμός Καθαριότητας

Ιαν
26
2016

Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων (2016) (1)© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης