Εκπαιδευτικό υλικό

Μάι
7
2015

Ακολουθεί ενδιαφέρον εκπαιδετικό υλικό με θέμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.Το υλικό απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς που ασκούν εποπτικό έργο. Επιπλέον, καλύπτονται τα βασικά θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες μπορούν να αναδειχτούν πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση του δημόσιου τομέα.

Εκπαιδευτικό Yλικό

 

 

Φεβ
11
2015

Παρακάτω παρουσιάζεται το υλικό του ΠΙΝΕΠΘ με θέμα “Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαμεσολάβηση” από τη Δρ. Μαρία Μαυροπούλου (11/2014)

Διαχείριση συγκρούσεων & διαμεσολάβηση

Δεκ
19
2014

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες  πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία που εφαρμόζεται στον Δημόσιο Τομέα. Οι εισηγήσεις σχετίζονται με τα Διοικητικά μέτρα (Αυτοδίκαιη θέση σε αργία, δυνητική θέση σε αργία, αναστολή άσκησης καθηκόντων, πειθαρχικά όργανα, πειθαρχικά παραπτώματα),  με τις ενδικοφανείς προσφυγές ως μέσον επιτάχυνσης της Διοικητικής Δίκης και αναλύουν τον Ν.4057/12 περί Πειθαρχικής Διαδικασίας.

Το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Πειθαρχική Διαδικασία

Η φυσιογνωμία και η Προοπτική της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στην Δημόσια Διοίκηση

Δεκ
18
2014

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τους Πολίτες.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες – εκπαιδευτικό υλικό

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες- παρουσίαση

Νοέ
25
2014

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την κατάργηση των επικυρώσεων των δημοσίων εγγράφων  παρουσιάστηκαν σε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα  από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Παρουσίαση ημερίδας

Οκτ
1
2014

Παρακάτω θα βρείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα έσοδα των ΟΤΑ, με επισημάνσεις που αφορούν και στο Δήμο μας. Προφανώς αυτές οι προτάσεις του ΣτΠ δεν είναι ούτε νόμοι ούτε νομολογία για να δεσμεύουν τις υπηρεσίες των ΟΤΑ. Ωστόσο, θα βρείτε μέσα σε αυτήν την έκθεση αναφορές σε νομολογία που μπορεί να μας διευκολύνει. Ειδική Έκθεση για τους ΟΤΑ

Ιούλ
11
2014

Δύο πολύ ενδιαφέροντα εγχειρίδια για τη σύνταξη δημοσίων εγγράφων

Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσίων

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου

Ιούλ
10
2014

Στον σύνδεσμο αυτόν μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό από το σεμινάριο για την εποπτεία των ΟΤΑ (ΕΚΔΔΑ). Οι διάφανειες δεν είναι τόσο χρήσιμες όσο τα δύο κείμενα και ιδιαίτερα αυτό που είναι γραμμένο σε word.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ των ΟΤΑ

Ιούλ
10
2014

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε χρήσιμο υλικό για τη λειτουργία του Δήμου. Ειδικά διαβάστε την εισήγηση του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΕ, κ. Π. Ζυγούρη

Εκπαιδευτικό υλικό ημερίδας ΕΕΤΑΑ

Ιούλ
10
2014

Παρακάτω παρουσιάζονται τα Σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δήμων νησιωτικών, ηπειρωτικών και μητροπολιτικών:© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης