Αξιολόγηση προγραμμάτων

Απρ
6
2015

Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση  του προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα : “Διαδικασίες προμήθειας κρατικών αυτοκινήτων – Ανάλυση ισχύουσας νομοθεσίας” από τη Forum-Training, το οποίο παρακολούθησε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης οχημάτων  του δήμου Θέρμης Χ.Πολύζος.

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Ιούλ
3
2014

Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του δήμου Θέρμης που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα : Στοχοθεσία Ο.Τ.Α από τη Forum-Training.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  (12-6-2014)© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης