Κάτω Σχολάρι

Ιούλ
10
2019

4- 2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιούλ
27
2016

9-2016 Υποβολή προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα

Ιούλ
27
2016

7-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την γνωμοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία Γυμνασίου

8-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων

Ιούλ
27
2016

5-2016 Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

6-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μόνιμης λαϊκής αγοράς

Μάρ
16
2016

04-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή γέφυρας στην κεντρική είσοδο

Μάρ
4
2016

03-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με τα τέλη παράτασης ταφής

Μάρ
4
2016

01-2016 Υποβολή προτάσεων επί του κανονισμού καθαριότητας …

02-2016 Επιχορήγηση της Ιεράς πανήγυρης του Αγ

Μάρ
19
2015

02-2015 Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων της Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου

Φεβ
19
2015

01-2015  Σχετικά με την κατεδάφιση του δημοτικού κτιρίου που…© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης