Καρδία

Μάρ
8
2018

2- 2018 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δεκ
16
2016

17-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

18-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Νοέ
25
2016

14-2016 Αντικατάσταση των στύλων και των ταμπελών

15-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

16-2016 Χαρακτηρισμός κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης

Νοέ
25
2016

12-2016 Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων

13-2016 Τοποθέτηση δύο νέων κάδων

Ιούλ
25
2016

11-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος

Ιούλ
25
2016

10-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων

Ιούλ
25
2016

9-2016 Αδεια χρήσης μουσικών οργάνων

Μάι
25
2016

07-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήματος για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο

08-2016 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της ΠΚΜ

Απρ
8
2016

04-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την αναβάθμιση της περιοχής Πηγάδι

Μάρ
4
2016

03-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με τα τέλη παράτασης ταφής© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης