Μίκρα

Ιούλ
19
2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_3_2019

Ιούλ
12
2019

12-2019 άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για φιλανθρωπική εκδήλωση

Ιούλ
12
2019

11-2019 Υποβολή προτάσεων της Δ.Κ

Ιούλ
12
2019

08-2019 Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της Δ.Κ

09-2019 Πρόταση για την αντικατάσταση της σκεπής Ι.Ν. Αγ

10-2019 Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση 2 υπόγειων κάδων

Ιούλ
11
2019

07-2019 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για προεκλογική συγκέντρωση

Ιούλ
11
2019

06-2019 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για προεκλογική συγκέντρωση

Ιούλ
10
2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_1_2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιούλ
10
2019

4- 2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μάι
14
2019

05-2019 Αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής Δρόμου Υγείας

Μάι
14
2019

02-2019 Εγκριση δαπάνης ποσού για τις εορταστικές εκδηλώσεις

04-2019 Πρόταση για διαμόρφωση βραχόκηπου στο πάρκο Στεφανιά και μελέτη για δημιουργία χώρου αναψυχής ή πάρκινγκ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης