Βασιλικά – Λακκιά

Μάι
17
2019

10- 2019 ΒΑΣΙΛΚΩΝ

11-2019 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

12-2019 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Ιούλ
20
2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-2018 Προτάσεις για θέσεις στάσης-στάθμευσης («πιάτσες») ΤΑΧΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14 2018 Αίτημα Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών περί ίδρυσης-τοποθέτησης και λειτουργίας Μετεωρολογικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών

 

Ιούλ
9
2018

12- 2018 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Ιούν
14
2018

10 -2018

11- 2018

Φεβ
28
2018

4 2018 Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων

5 2018 Τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων

Δεκ
22
2017


 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 2017 Γνωμοδότηση για την επέκταση Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20 2017 Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων

Ιούλ
11
2017

14-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018

Ιούλ
7
2017

11-2017 Αίτηση κ. Δούμπλιου Ιωάννη

12-2017 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος

13-2017 Απαλλαγή τελών ενταφιασμού

Ιούν
8
2017

07-2017 Γνωμοδότηση για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Καρναβαλιού και ΚΑΠΗ Βασιλικών

Μάι
15
2017

02-2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

03-2017 Ε ισήγηση για ανάκληση της αριθμ. 244-2012 απόφασης ΔΣ και δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείων

04-2017 Πρόταση για κάλυψη εξόδων κηδείας

06-2017 Λειτουργία αποκεντρωμένης υπηρεσίας Δημοτολίου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης