Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών

Φεβ
27
2019

2)ΜΕΛΕΤΗ προσκληση

Ιούν
5
2018
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
 4. ΜΕΛΕΤΗ 16-2018
Ιούν
5
2018
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
 4. ΜΕΛΕΤΗ 48-2018
Απρ
11
2018
Μάρ
29
2018
Φεβ
21
2018
Φεβ
15
2018
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ACT SOCIAL

 3. ΜΕΛΕΤΗ 1-2018
Ιαν
22
2018
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 3. ΜΕΛΕΤΗ 20-2017 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δεκ
28
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
 3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
 4. ΜΕΛΕΤΗ 14-2017  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟ&Π
Δεκ
19
2017
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 3. ΜΕΛΕΤΗ 12-2017 Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης