Διακηρύξεις

Ιούν
14
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

6Η7ΖΩΡΣ-0ΒΥ

ΤΕΥΔ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΠΟΔ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ.ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ

Οσοι λαμβάνουν τεύχη από το site του Δήμου παρακαλούνται να ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος,προκειμένου σε περίπτωση αλλαγών να ενημερώνονται εγκαίρως από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ιούν
13
2019

27_2019ΜΕΛΕΤΗ 2019_2020Καθαριστικάfinal16042019

ΔιακΑνοικΔιαγΚαθαρ24105_10062019ΑΔΑ608ΜΩΡΣ-ΩΧΠ

ΠεριλΔιακ24106_10062019_Ω4Α8ΩΡΣ-5ΜΗ

Ιούν
13
2019

Διακήρυξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email p.saregkou@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

 

 

Μάι
31
2019

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ.Μ.Ε.Δ

 

Μάι
31
2019

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ.Μ.Ε.Δ

 

Μάι
30
2019

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ

ΩΙΩΘΩΡΣ-ΧΔΩ

ΤΕΥΔ

Μάι
29
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ        ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μάι
28
2019

Τεύχη δημοπράτησης

https://drive.google.com/drive/folders/1PX5o0FrzvlrMoKGWC-l6Vk-wFq7qKkuC?usp=sharing

Μάι
28
2019

Τεύχη δημοπράτησης

https://drive.google.com/drive/folders/15DzN9Vi1JpDY94WZ68v85qQexqbPrxAu?usp=sharing

 

Μάι
27
2019

Τεύχη δημοπράτησης

https://drive.google.com/drive/folders/1iVWvl-VCF-x36D8T5lFyaaaFWwsJBuPE?usp=sharing

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης