Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Ενημέρωση|

 
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος καθιερώνει σε ετήσια βάση, ξεκινώντας από τη φετινή χρονιά, την «Εβδομάδα Διεθνούς Πανεπιστημίου», η οποία θα διεξαχθεί από 1η έως 5 Απριλίου 2013. Πρωταρχικός στόχος του νέου αυτού θεσμού είναι η προσέγγιση του Πανεπιστήμιου με την κοινωνία και η ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας με αυτή.
Η «Εβδομάδα Διεθνούς Πανεπιστημίου» θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του πενθημέρου θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της οικονομίας, του δικαίου, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, έγκριτοι ομιλητές θα αναπτύξουν τις ιδέες τους για την Ελλάδα του μέλλοντος, τη Θεσσαλονίκη ως κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και ανάδειξης της ιστορίας της Μαύρης Θάλασσας και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Θα παρουσιαστούν επιπροσθέτως ζητήματα σχετικά με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του αστικού χώρου, την ενέργεια, την ατμοσφαιρική ρύπανση στον αστικό ιστό με καίριες αναφορές στον ρόλο των μηχανικών στη σύγχρονη ενεργειακή πραγματικότητα.
 
Θα συζητηθούν παράλληλα θέματα σχετικά με την τέχνη, το δίκαιο και τις επιχειρήσεις ενώ σε άλλη εκδήλωση ζητήματα διαιτησίας και διαμεσολάβησης. Όλες οι θεματικές συνδέονται με τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
 
Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές στο κοινό, προϋποθέτουν όμως ηλεκτρονική εγγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για τις επιμέρους εκδηλώσεις είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας : www.ihu.edu.gr
 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο