Ανακοινώσεις|

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Ο πίνακας των αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί εδώ.

Οι επιτυχόντες πρέπει να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Για να ενεργοποιηθεί η επιταγή, πρέπει:

  • ο ενδιαφερόμενος να υπογράψει σύμβαση με πάροχο κατάρτισης («Κέντρο δια Βίου Μάθησης» ή αλλιώς «ΚΕΚ») της επιλογής του και την επιχείρηση στην οποία θα κάνει πρακτική άσκηση.
  • Αυτή η σύμβαση να υποβληθεί από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης στην ειδική ιστοσελίδα. Με την υποβολή της ενεργοποιείται η επιταγή.

Εντός των επόμενων 60 ημερών από την ενεργοποίηση της επιταγής, το Κέντρο δια Βίου Μάθησης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος, με συμμετέχοντα τον ενδιαφερόμενο. Διαφορετικά λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στραφεί σε άλλο Κέντρο δια Βίου Μάθησης και να υπογράψει νέα σύμβαση.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο