Ανακοινώσεις|

Εκδόθηκε η 1Κ/2013 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο Υπουργείο Οικονομικών:

126 ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Οικονομικών)
60 ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr ).

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/04/2013-17/04/2013 (ηλεκτρονικές αιτήσεις)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο