Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Ενημέρωση|

Ο Δήμος Θέρμης, μέσω του Νομικού του Προσώπου «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», επιλέχθηκε ως φορέας εκπροσώπησης του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. έτους 2013. Οι ενδιαφερόμενοι, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν  από 1 έως 31 Μαΐου, τα παρακάτω δικαιολογητικά στις κατά τόπους κοινότητες:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (τυποποιημένη)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας
  • Επικυρωμένη Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Κοινότητες.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θέρμης και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

v   Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

v   Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

  • Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
  • Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
  • Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): 14.400 €.
  • Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): 17.280 €.
  • Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

v   Στην περίπτωση απόρου ατόμου, που έχει αναπηρία 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι, μπορούν να υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, μόνο σε ένα φορέα εκπροσώπησης, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα απορριφθούν από το πρόγραμμα.

Πληροφορίες: κ.Βάσω Φυτώκα,(Ν.Π.«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»),τηλ.:23923 30213


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο