Επιμόρφωση εργαζομένων, Προγράμματα επιμόρφωσης|

Μια επίκαιρη πρόταση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης με θέμα:Οι αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ. απο 01-01-2015 στο πλαίσιο Εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.43082014). Ειδικές Περιπτώσεις & Νέο Καθεστώς Φ.Π.Α. από την Project Training & Consulting Ltd


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο