Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

PROTA_logo-siteΗ πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης − ΤΟΠΣΑ», αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ.

 Δικαιούχοι Επιδότησης

Από το πρόγραμμα μπορούν να επιδοτηθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (εκτός από εξαιρούμενες οικονομικές δραστηριότητες όπως νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ , Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα) και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

 Ποσό επιχορήγησης

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

 Διάρκεια επιχορήγησης.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης και θα καταβάλλεται σε δίμηνη βάση

Στα πλαίσια αυτά η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης καλεί ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 2310 461258 (Κα Σαββάκη Κλειώ), για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις επιδότησης καθώς και τη δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού από τους ωφελούμενους της Πράξης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».

Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι της Δράσης, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, η απασχόληση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στην επιχορήγηση, έχουν εκπαιδευτεί και έχουν ολοκληρώσει πρακτική εξάσκηση στα εξής επαγγελματικά πεδία:

–            Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Προώθηση Πράσινων Τεχνολογιών και Υλικών

–            Κατάρτιση στις Βιολογικές Καλλιέργειες – Πιστοποίηση, Τυποποίηση & Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων

–            Κατάρτιση Βοηθών Επισιτισμού

–            Κατάρτιση στις Πωλήσεις – Υπηρεσίες

–            Κατάρτιση σε Σύγχρονες Τεχνικές Παράγωγης και Επεξεργασίας Τροφίμων

–            Κατάρτιση Βοηθητικού και Υποστηρικτικού Προσωπικού σε Μονάδες Υγείας

–            Κατάρτιση στην Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας & Εξυπηρέτησης Κατ΄ Οίκον

Εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων θα είναι αυξημένο και παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία σας προκειμένου να τηρηθεί προτεραιότητα μέχρι την δημοσίευση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ.

ΦΕΚ Β439_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο