Ο Δήμος Θέρμης και η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2013 τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου.

Στο πλαίσιο του Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενήλικοι κάτοικοι του Δήμου.    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΔΒΜ-1-1

Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, ενώ μέσα απ’ την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων συμβάλλει και στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των πολιτών.

Τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας που θα προσφερθούν σε πρώτη φάση απ’ το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θέρμης εντάσσονται στις εξής θεματικές: 1) Οικονομία- Επιχειρηματικότητα 2) Ποιότητα ζωής- Περιβάλλον 3) Νέες Τεχνολογίες 4) Γλώσσα και Επικοινωνία 5) Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις 6) Πολιτισμός και Τέχνη 7) Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.

Επιπλέον, ο Δήμος Θέρμης, μετά από έρευνα αποτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών του, έχει προτείνει  άλλα οκτώ (8) προγράμματα τοπικής εμβέλειας, των οποίων αναμένεται η έγκριση ώστε να υλοποιηθούν.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα μάθησης απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να παρακολουθήσει περισσότερα από ένα τμήματα, ενώ  η  έναρξη των τμημάτων θα γίνεται μόνο με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού εκπαιδευομένων.  Για κάθε τμήμα μάθησης πραγματοποιούνται δύο εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές συναντήσεις των 2-3 ωρών και τα προγράμματα ολοκληρώνονται σε 6 ή 10 εβδομάδες.

 

Μετά τις 15 Αυγούστου 2013 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Μέχρι τότε για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα e-mail: kdvm@dimosthermis.gr και  kdvm.thermis@gmail.com.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο