ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Οργ/τα ΣΤΑΘΕΡΟ Fax e-mail
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ
1ο ΝΗΠ. ΘΕΡΜΗΣ 2/Θ 2310461991 2310478128 mail@1nip-therm.thess.sch.gr
2ο ΝΗΠ. ΘΕΡΜΗΣ 2/Θ 2310465704 2310465704 mail@2nip-therm.thess.sch.gr
3ο ΝΗΠ. ΘΕΡΜΗΣ 2/Θ 2310466066 2310466066 mail@3nip-therm.thess.sch.gr
4ο ΝΗΠ. ΘΕΡΜΗΣ 2/Θ 2310465289 2310465289 mail@4nip-therm.thess.sch.gr
5ο ΝΗΠ. ΘΕΡΜΗΣ 2/Θ 2310471142 2310471142 mail@5nip-therm.thess.sch.gr
6ο ΝΗΠ. ΘΕΡΜΗΣ 2/Θ 2310365970 2310365970 mail@6nip-therm.thess.sch.gr
7ο ΝΗΠ. ΘΕΡΜΗΣ 2/Θ
1ο ΝΗΠ. Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 4/θ 2310466973 2310463209 mail@1nip-n-radaist.thess.sch.gr
3ο ΝΗΠ. Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 2/Θ 2310365945 2310365945 mail@3nip-n-raidest.thess.sch.gr
1ο ΝΗΠ. Ν. ΡΥΣΙΟΥ 2/Θ 2392071213 2392071213 mail@nip-n-rysiou.thess.sch.gr
2ο ΝΗΠ. Ν. ΡΥΣΙΟΥ 1/Θ 2392073435 2392073435 mail@2nip-n-rysiou.thess.sch.gr
1ο ΝΗΠ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 3/θ 2392072210 2392072210 mail@nip-tagar.thess.sch.gr
1ο ΝΗΠ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ 2/Θ 2310477248 2310477249 mail@1nip-triad.thess.sch.gr
2ο ΝΗΠ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ 1/Θ 2310466299 2310467155 mail@2nip-triad.thess.sch.gr
3ο ΝΗΠ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ 2/Θ 2310465703 2310465703 mail@3nip-triad.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
1ο ΝΗΠ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 3/θ 2396023491 2396023491 mail@1nip-vasil.thess.sch.gr
2ο ΝΗΠ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2/Θ 2396022946 2396022946 mail@2nip-vasil.thess.sch.gr
3ο ΝΗΠ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1/Θ
ΝΗΠ. ΛΑΚΚΙΑΣ 1/Θ 2396022715 2396022715 mail@1nip-lakkias.thess.sch.gr
ΝΗΠ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1/θ 2396041008 2396041394 mail@1nip-ag-anton.thess.sch.gr
ΝΗΠ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2/Θ 2396041593 2396041593 mail@1nip-ag-parask.thess.sch.gr
ΝΗΠ. ΣΟΥΡΩΤΗΣ 2/Θ 2396041308 2396041308 mail@1nip-sourot.thess.sch.gr
ΝΗΠ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 1/Θ 2396051206 2396051171 mail@1nip-perist.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ
1ο ΝΗΠ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 2/Θ 2392063137 2392063137 mail@nip-plagiar.thess.sch.gr
2ο ΝΗΠ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 2/Θ 2392064477 2392064477 mail@2nip-plagiar.thess.sch.gr
3ο ΝΗΠ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 1/Θ 2392065044 2392065044 mail@3nip-plagiar.thess.sch.gr
1ο ΝΗΠ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2/Θ 2392063503 2392063503 mail@nip-trilof.thess.sch.gr
2ο ΝΗΠ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 3/θ 2392062044 2392062044 mail@2nip-trilof.thess.sch.gr
3ο ΝΗΠ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2/Θ 2392062445 2392062445 mail@3nip-trilof.thess.sch.gr
1ο ΝΗΠ. ΚΑΡΔΙΑΣ 3/θ 2392064099 mail@nip-kardias.thess.sch.gr
2ο ΝΗΠ. ΚΑΡΔΙΑΣ 1/Θ 2392065675 2392065675 mail@2nip-kardias.thess.sch.gr
ΝΗΠ. Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 2/Θ 2392091404 mail@1nip-kat-shol.thess.sch.gr

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ     ΣΤΑΘΕΡΟ     –       Fax  e-mail 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ
Α’  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 2310461221 2310805812 mail@1dim-therm.thess.sch.gr
Β’  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 2310463445 2310478104 mail@2dim-therm.thess.sch.gr
Γ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ -ΤΡΙΑΔΙΟΥ 2310462180 2310464723 mail@3dim-therm.thess.sch.gr
Δ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 2310471161 2310471161 mail@4dim-therm.thess.sch.gr
Ε’  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 2310460079 mail@5dim-therm.thess.sch.gr
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 2310461061 2310461061 mail@dim-n-radaist.thess.sch.gr
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 2310365965 2310365908 mail@2dim-n-raidest.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ 2392073464 2392073464 mail@dim-n-rysiou.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 2392071211 2392070032 mail@dim-tagar.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ
 Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2392061231 2392061231 mail@dim-trilof.thess.sch.gr
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2392063787 2392061244 mail@2dim-trilof.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 2392061238 2392063691 mail@dim-plagiar.thess.sch.gr
2oΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 2392306871 2392306872 mail@2dim-plagiar.thess.sch.gr
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 2392061414 2392061414 mail@dim-kardias.thess.sch.gr
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 2392066435 2392066435 mail@2dim-kardias.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 2392091989 2392091989 mail@dim-kat-schol.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2396022225 2396024001 mail@1dim-vasil.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2396041374 2396041374 mail@dim-ag-parask.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2396041394 2396041394 mail@dim-ag-anton.thess.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 2396051210 2396051210 dimperist@sch.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο