Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Στιγμιότυπο από τα Βασιλικά

Στα Βασιλικά έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων του Δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου με τους πολίτες μετά το Λιβάδι, την Περιστερά και τη Λακκιά.

Οι συναντήσεις ξεκίνησαν με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων κ.κ. Στέλιο Δούμπλιο, Γεώργιο Κουτσιλά, Πασχάλη Ξουπά  οι οποίοι αναφέρθηκαν σε βασικά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους των κοινοτήτων τους.

Ο Δήμαρχος ξεκίνησε με μια σύντομη ενημέρωση για την κατάσταση για τον «Καλλικράτη», τα προβλήματα στην εφαρμογή του και τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο από τη γενικότερη οικονομική κρίση όσο και από τη μείωση των θεσμοθετημένων πόρων της.

Αναφερόμενος στον «Καλλικράτη» τόνισε ότι ο ίδιος στήριξε την προσπάθεια μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην πορεία της εφαρμογής του «Καλλικράτη» ανέφερε ότι προέκυψαν σημαντικότατα προβλήματα λόγω της μη εφαρμογής από την κυβέρνηση του επιχειρησιακού σχεδίου «Ελλάδα» που θα στήριζε το εγχείρημα  της αναδιάρθρωσης της διοίκησης και αυτοδιοίκησης στη χώρα και κυρίως λόγω της μη χρηματοδότησης των νέων αρμοδιοτήτων που ανέλαβαν οι Δήμοι

Τόνισε ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούσε πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης. Στόχος ήταν η δημιουργία ισχυρών ΟΤΑ με πλήρεις τεχνικές, οικονομικές και διοικητικές διευθύνσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και να ανταποκριθούν στον αναπτυξιακό ρόλο της αυτοδιοίκησης.

Αναφορικά με την εφαρμογή της διοικητικής αυτής μεταρρύθμισης σημείωσε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση γνώριζε εξαρχής τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος και γι’ αυτό έθεσε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αυτές ήταν η υλοποίηση του επιχειρησιακού  σχεδίου ΕΛΛΑΔΑ και  η αυτονόητη και συνταγματικά απαιτητή μεταφορά των πόρων που σχετίζονται με τις 380 νέες αρμοδιότητες που θα αναλάμβαναν οι νέοι δήμοι.

Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, δεν σχεδιάστηκε ποτέ ενώ για την άσκηση των επιπλέον αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο Καλλικράτης είτε δεν μεταφέρθηκαν οι αντίστοιχοι πόροι είτε αυτοί που μεταφέρθηκαν είναι ανεπαρκείς.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αρμοδιοτήτων που έχουν μεταφερθεί στους δήμους χωρίς τους ανάλογους πόρους είναι η πολιτική προστασία, οι λειτουργικές δαπάνες και η συντήρηση των σχολείων  και η μεταφορά των μαθητών.

Τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η δομή άσκησης δημόσιας πολιτικής που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη, έχει ήδη συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Η επιχορήγηση των Δήμων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες μειώθηκε κατά 60{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και για επενδύσεις (ΣΑΤΑ, κλπ.) κατά 55{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} στην τριετία 2009-2012.

Η απαγόρευση των προσλήψεων και μεταξύ αυτών και των προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και διμήνων οδηγεί σε ιδιαίτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών και ανέφερε ότι από 140 συμβασιούχους για την κάλυψη ανταποδοτικών υπηρεσιών (π.χ. καθαριότητα) σήμερα ο Δήμος Θέρμης απασχολεί 11 άτομα.

Σε ότι αφορά στην οικονομική κατάσταση του Δήμου Θέρμης μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη σημείωσε ότι από τους δήμους Βασιλικών και Μίκρας  κληρονομήθηκαν οικονομικές υποχρεώσεις από τιμολογημένες δαπάνες που έπρεπε να καλυφθούν. Οι υποχρεώσεις ύψους 2 εκ. ευρώ περίπου, που προέκυψαν από το Δήμο Μίκρας, αφορούν μελέτες και έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται. Για το Δήμο Βασιλικών εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις ύψους 4.000.000€ εκ των οποίων τα 2.000.000 περίπου αφαιρέθηκαν από τα ταμεία του Δήμου με κατάσχεση.

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν την πολεοδομική μελέτη, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών. Παρά ταύτα ο Δήμος πλήρωσε και παρέλαβε μια σειρά από μελέτες όπως αυτή του αποχετευτικού των Βασιλικών που θα δώσει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός έργου με ευρύτερες επιπτώσεις στην περιοχή. Επίσης αναφέρθηκε σε μελέτες και παρεμβάσεις που αφορούσαν στις τοπικές κοινότητες.

Ωστόσο, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τονίστηκε ότι η μοναδική δυνατότητα χρηματοδότησης έργων είναι μέσω των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι όλες οι έτοιμες μελέτες έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση, ενώ ετοιμάζονται και νέες μελέτες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικισμού.

 

Ζητήματα που αναφέρθηκαν ως απαιτήσεις των πολιτών κατά τη συνάντηση σε Περιστερά – Λιβάδι – Λακκιά – Βασιλικά

ΛΙΒΑΔΙ

Γενικά: Να γίνει εντονότερη η παρουσία του Δήμου στο Λιβάδι

Έργα υποδομών: Να γίνουν διορθωτικές επεμβάσεις στην πλατεία, να γίνουν άμεσα ενέργειες για τη λειτουργία των ξενώνων που έχουν κατασκευαστεί από τον πρώην Δήμο Βασιλικών στο Λιβάδι, να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για να μην υπάρξουν ζητήματα αποκλεισμού του χωριού το χειμώνα.

Αποκομιδή σκουπιδιών: Να γίνεται συχνότερη αποκομιδή των απορριμμάτων

Παροχή καυσόξυλων: Να λυθεί άμεσα και σε συνεννόηση με το δασαρχείο το ζήτημα για την παροχή καυσόξυλων

Ύδρευση – αποχέτευση: Να διορθώνονται περισσότερο άμεσα οι βλάβες στο δίκτυο της ύδρευσης, να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την προοπτική του έργου της αποχέτευσης των υγρών λυμάτων αλλά και των όμβριων.

Τιμή ζώνης: Να γίνει παρέμβαση του Δήμου για αλλαγή της τιμής ζώνης που ισχύει στο Λιβάδι.

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Ύδρευση – αποχέτευση: Να προγραμματιστεί η ανόρυξη νέας γεώτρησης γιατί το νερό δεν επαρκεί, να επισκευαστεί η δεξαμενή που χάνει νερό και δημιουργεί προβλήματα αφού πλημμυρίζουν οι δρόμοι, να επανεξεταστεί η τιμολογιακή πολιτική του νερού και να γίνουν παρεμβάσεις για την ποιότητα στο νερό στα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο δρόμο Πολυγύρου.

Υποδομές: Να γίνουν ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους του οικισμού και να επισκευαστούν κάποιοι κατεστραμμένοι τσιμεντόδρομοι, να φτιαχτούν τα πάρκα που παρουσιάζουν σημεία εγκατάλλειψης

Καθαριότητα: Υπάρχει έλλειψη κάδων, να τοποθετηθούν νέοι κάδοι κανονικοί αλλά και ανακύκλωσης,

Υποδομές: Να βελτιωθεί η διαδημοτική συγκοινωνία.

Νεκροταφεία: Να ξεκινήσουν μελέτες για νέο χώρο και να γίνουν επεμβάσεις βελτίωσης του παλιού.

Παροχή καυσόξυλων: Να λυθεί άμεσα και σε συνεννόηση με το δασαρχείο το ζήτημα για την παροχή καυσόξυλων, να δοθεί άδεια να κόψουν πουρνάρια.

Ευπαθείς ομάδες: Να επεκταθούν και να διευρυνθούν οι υπηρεσίες του κοινωνικού πρατηρίου, να δοθεί χώρος αλλά και υποστήριξη στις εθελοντικές ομάδες που επιθυμούν να βοηθήσουν για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων σε τοπικό επίπεδο.

 

ΛΑΚΚΙΑ

Ύδρευση αποχέτευση: Πρέπει να γίνει χαρτογράφηση του δικτύου, να ενημερωθεί ο κόσμος για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στον οικισμό. Να καθαριστούν οι δεξαμενές ύδρευσης.

Υποδομές: Να ληφθούν μέτρα για τα μπαζωμένα ρέματα.  Να συντηρηθεί ο φωτισμός των οδών και των πλατειών (ειδικά στην περιοχή του ΟΑΕΔ), να τοποθετηθούν τα σήματα της πλατείας

Καθαριότητα: Υπάρχει έλλειψη κάδων, να γίνεται αποτελεσματικότερη αποκομιδή και να ληφθούν μέτρα για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Άρδευση: Υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση του δικτύου.

Καθαριότητα: Θα πρέπει να τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι. Δε γίνεται πλύσιμο των κάδων συχνά και δεν έχει αντικατασταθεί ούτε ένας παλιός κατεστραμμένος κάδος (σάπιοι κάδοι υπάρχουν παντού στα Βασιλικά). Να ενημερωθεί ο κόσμος για το ζήτημα της εναπόθεσης αδρανών υλικών στο παλιό νταμάρι.  Να εφαρμοστεί καλύτερα το πρόγραμμα για την ενθάρρυνση της κομποστοποίησης.

Κοιμητήρια: Η υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται με επάρκεια.  Πρέπει να εξεταστούν οι χρεώσεις των κοιμητηρίων σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κοίτη του Ανθεμούντα: Πρέπει άμεσα να προχωρήσει ο καθαρισμός της κοίτης. Αν η κατάσταση παραμείνει στάσιμη τότε στο άμεσο μέλλον θα πλημμυρίσουν τα Βασιλικά. .

Πολιτισμός – αθλητισμός: Να γίνει ενημέρωση σχετικά με το μέλλον των πολιτιστικών τμημάτων.  Να γίνει συντήρηση του γηπέδου (χλοοτάπητα).

Πράσινο: Γενικά η υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται έγκαιρα στις απαιτήσεις. Δε γίνονται κλαδέματα.

Σχολεία: Να διασφαλιστούν οι μεταφορές των μαθητών και η θέρμανση των σχολείων κατά τους χειμερινούς μήνες. Να υπάρχει συχνότερη παρουσία του προέδρου της σχολικής επιτροπής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ύδρευση: Να αντικατασταθούν οι αμιαντοσωλήνες στα σημεία του δικτύου όπου υπάρχουν. Να επανεξεταστεί το τιμολόγιο της ύδρευσης.

Υποδομές: Να ενημερωθεί με λεπτομέρεια ο κόσμος για την τύχη του γενικού πολεοδομικού σχεδίου των Βασιλικών.  Να γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους του οικισμού. Να συντηρηθούν οι δρόμοι του αναδασμού. Να γίνει ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες.

Φωτισμός: Ο φωτισμός δεν είναι επαρκής. Ο δρόμος που οδηγεί στα σχολεία έχει κατεστραμμένα φωτιστικά σώματα και η εικόνα της εισόδου των Βασιλικών είναι κακή.

Γενικά:  Να γίνει καλύτερη συντήρηση υποδομών όπως το Ειρηνοδικείο, για να αποφευχθεί η φυγή δημόσιων φορέων από τα Βασιλικά. Να ενημερωθεί ο κόσμος για την τύχη της πρώην δημοτικής επιχείρησης Βασιλικών, να γίνει σεβαστή σε κάθε παρέμβαση η τοπική κουλτούρα και η ιστορία των Βασιλικών.

Στιγμιότυπο από τα Βασιλικά

Στιγμιότυπο από τη Λακκιά

Στιγμιότυπο από το Λιβάδι 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο