Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

κατάλογοςΣύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις (ΚΥΑ, οικ.146896/2014 – ΦΕΚ 2878Β΄/ 27-10-2014) καλούνται όλοι οι χρήστες κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας (γεώτρηση, πηγάδι κλ.π.) οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας, καθώς και όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια, να προβούν στην υποβολή σχετικών αιτήσεων για έκδοση άδειας χρήσης νερού, μέχρι 30-4-2015
Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων πέρα της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα.
Για την πληρότητα του φακέλου που υποβάλλεται απαιτούνται :

• Αίτηση (έντυπη & ψηφιακή μορφή συνοδευόμενη από δύο (2) αντίγραφα). Διατίθεται από την υπηρεσία.
• Συντεταγμένες του σημείου υδροληψίας σε προβολικό σύστημα (ΕΣΓΑ87/WGS84)
• Περιγράμματα με αριθμούς αγροτεμαχίων των εκτάσεων που αρδεύονται από την γεώτρηση (χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής)

Για περισσότερες πληροφορίες και για πληρέστερη ενημέρωση όπως και για κατάθεση δικαιολογητικών να απευθύνεστε :

Για την Δημοτική Ενότητα Θέρμης & Μίκρας στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Σ.Πέτρουλα 24 στη Θέρμη, αρμόδιος υπάλληλος Κούμαλας Αδαμάντιος Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00. Τηλ. 2310 365632

Για την Δ.Ε. Βασιλικών στο παλιό Δημαρχείο Βασιλικών, αρμόδιος υπάλληλος Κιρκούδη Φιλίτσα, Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:00. Τηλ. 23963 30034


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο