Ανακοινώσεις|

Δείτε τις ειδικότητες μεσω του πργράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για τον Δήμο Θέρμης. Αιτήσεις στο site www.oaed.gr  έως 20/11/2013

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο