Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

oga

Από τη διοίκηση του ΟΓΑ ήρθε η παρακάτω ανακοίνωση:

Με αφορμή την αποστολή από τον ΟΓΑ των ειδοποιήσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Β’ εξαμήνου 2014, οι οποίες εκδόθηκαν, για πρώτη φορά, μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΗΔΙΚΑ που υποστηρίζει μηχανογραφικά τον Οργανισμό και πρέπει να εξοφληθούν έως 30 Ιουνίου 2015, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:1) Στις ειδοποιήσεις ο χρόνος έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται αφορά μόνο στον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης, ανεξάρτητα αν ο ασφαλισμένος έχει και χρόνο στην Πρόσθετη Ασφάλιση.
Αυτό συνέβη διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάπτωση στο ΟΠΣ των δεδομένων του Κλάδου
Πρόσθετης Ασφάλισης. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να ανησυχήσουν που στην
ειδοποίηση ασφαλιστικών εισφορών δεν αναγράφεται και ο χρόνος που έχουν διανύσει στην
Πρόσθετη Ασφάλιση.
2) Το επιτόκιο 8,05 {9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} που αναγράφεται στις ειδοποιήσεις είναι ετήσιο και όχι μηνιαίο και
αφορά μόνο στις μη ενταγμένες σε ρύθμιση ασφαλιστικές οφειλές. Οι οφειλές που
εντάσσονται σε ρύθμιση μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται με
επιτόκιο, ενώ οι οφειλές άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται, για το σύνολο του ποσού,
με μηνιαίο επιτόκιο 0,25{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και ετήσιο 3{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Για τους λόγους αυτούς και επειδή το 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των
ασφαλισμένων του ΟΓΑ έχει οφειλές με ποσά μέχρι 1.000 ευρώ, ο Διοικητής του ΟΓΑ κ.
Μπακαλέξης καλεί όλους τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ΟΓΑ να υποβάλουν αίτηση
μέχρι 26-6-2015 για ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ
(Ν.4321/2015), η οποία είναι εξαιρετικά συμφέρουσα.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window