Ενημέρωση|

iekΞεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ στο ιστότοπο: www.iek.sch.gr.

Οι λειτουργίες υποβολής ή τροποποίησης της αίτησης θα είναι διαθέσιμες μέχρι και την Κυριακή 7/9 στις 24:00.

Μετά από την προθεσμία αυτή οι αιτήσεις οριστικοποιούνται και όλοι οι υποψήφιοι που έχουν καταχωρήσει την αίτηση μπορούν ΜΟΝΟ να εκτυπώνουν τελικό αντίγραφό της σε μορφή αρχείου pdf.

Το παρόν σύστημα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που  να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο κάποιας από τις ειδικότητες που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ  (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2014Β.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης (πχ. πτυχίο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ).

Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο των υποψηφίων σπουδαστών στο σύστημα από την επιλογή Εισαγωγή/Τροποποίηση Αίτησης, με χρήση του ΑΜΚΑ  και ενός ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ δικής τους επιλογής, τον οποίο και πρέπει να αποθηκεύσουν ασφαλώς!

Συνιστάται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ να περιέχει μόνο λατινικούς χαρακτήρες (κεφαλαία/ μικρά) καθώς και αριθμητικούς χαρακτήρες από 0 έως 9 και να έχει μήκος έως 8 χαρακτήρες.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο