Διαβούλευση|

O Δήμος Θέρμης θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 14  έως τις 28 Μαρτίου 2013 το επικαιροποιημένο κείμενο (για την περίοδο 2013-2014) του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Θέρμης 2011-2014.
Το κείμενο αφορά στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου αναλύεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Θέρμης. Με βάση τις κατευθύνσεις και τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τις προτάσεις που θα κατατεθούν στη διαδικασία της διαβούλευσης θα συνταχθεί και θα εγκριθεί τον επόμενο μήνα η Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Στη Β’ φάση προβλέπεται να περιληφθούν όλες οι απαραίτητες δράσεις (έργα, ενέργειες και λειτουργίες) σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται και έχει αρμοδιότητες η δημοτική αρχή. Ειδικότερα οι τομείς ανάπτυξης και λειτουργίας του δήμου κατατάσσονται στους τομείς :
Χωροταξικός σχεδιασμός, Υποδομές, Ύδρευση – Αποχέτευση, Περιβάλλον, Παιδεία, Κοινωνική πρόνοια, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Τοπική ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Τουρισμός, Εσωτερική λειτουργία του δήμου, Εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Η Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ουσιαστική στην διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό προβλέπεται να αξιοποιηθούν όλα τα θεσμικά εργαλεία της διαβούλευσης που διαθέτει ο Δήμος Θέρμης με ενίσχυση της αποκέντρωσης αλλά και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των πολιτών που ενδιαφέρονται και θέλουν να παρέμβουν στη διαδικασία.

Οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται στα κάτωθι e-mail
e.papanikolaou@dimosthermis.gr
s.pralakidis@dimosthermis.gr

Στρατηγικός Σχεδιασμός


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο