Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Ο Δήμος Θέρμης σας κάνει γνωστό ότι πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Θέρμης-Πανοράματος και στη στην οδό Θέρμης-Χαριλάου για να εκτελεστούν εργασίες, στα πλαίσια του έργου «Διανοίξεις οδών στην επέκταση Θέρμης».

Για την ημέρα έναρξης των εργασιών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση και υπολογίζεται ότι θα είναι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τρείς φάσεις

Φάση πρώτη: Αποκλεισμός της οδού Θέρμης-Πανοράματος (από την ταβέρνα Μυκονιάτικα έως την Επιχείρηση “Το Πυθάρι”).Το διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών για το παραπάνω τμήμα εκτιμάται σε τριάντα (30) ημέρες.

Φάση δεύτερη: Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο της πρώτης φάσης (ταυτόχρονα με τον αποκλεισμό της οδού Θέρμης- Πανοράματος) θα γίνει αποκλεισμός του οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Θέρμης-Χαριλάου και Απ. Κουγιάμη. Το διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών για το παραπάνω τμήμα εκτιμάται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Φάση Τρίτη:Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης και δεύτερης φάσης και αφού δοθούν στην κυκλοφορία οι οδοί Θέρμης-Πανοράματος και η συμβολή των οδών Θέρμης-Χαριλάου και Απ. Κουγιάμη θα γίνει αποκλεισμός της οδού Θέρμης-Χαριλάου από την οδό Κουγιάμη έως την οδό Ραφαηλίδου –Παπαδάκη Κυριακής. Το διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών για το παραπάνω τμήμα εκτιμάται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να σεβαστούν τη σήμανση απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην οδό Ραφαηλίδου-Παπαδάκη Κυριακής κατά τη διάρκεια των εργασιών της δεύτερης και τρίτης φάσης για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αλλαγές στις διαδρομές των λεωφορείων θα γίνουν κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τρίτης φάσης των εργασιών και θα γίνει σχετική ανακοίνωση από τον ΟΑΣΘ. Πληροφορίες για την τοποθέτηση των προσωρινών φορητών στάσεων θα υπάρχουν στις υφιστάμενες στάσεις.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακάμψεων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Επισυνάπτονται οι χάρτες με τις κυκλοροφοριακές ρυθμίσεις για τις 3 φάσεις του έργου. ΦΑΣΗ 1, ΦΑΣΗ 2, ΦΑΣΗ 3Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο