Πρόσκληση συνεδρίασης Τ.Κ. Περιστεράς στις 20/3/2014

Ανακοινώσεις, Περιστερά|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ_14_3_2014... Περισσότερα Πρόσκληση συνεδρίασης Τ.Κ. Περιστεράς στις 20/3/2014

Απόφαση Τ.Σ. Αγ. Παρασκευής για τη γνωμοδότηση για δωρεάν παραχωρηση χρήσης του υπ. αρ. 432 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής

Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ... Περισσότερα Απόφαση Τ.Σ. Αγ. Παρασκευής για τη γνωμοδότηση για δωρεάν παραχωρηση χρήσης του υπ. αρ. 432 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής

Πρόσκληση της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής στις 4/12/2013

Αγία Παρασκευή|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΣ_ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_4-12-2013_εκτακτη... Περισσότερα Πρόσκληση της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής στις 4/12/2013

Απόφαση Τ.Σ. Αγ. Παρασκευής για τον καθορισμό νέων θέσεων περιπτέρων στην τοπική κοινότητα Αγ. Παρασκευής

Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

... Περισσότερα Απόφαση Τ.Σ. Αγ. Παρασκευής για τον καθορισμό νέων θέσεων περιπτέρων στην τοπική κοινότητα Αγ. Παρασκευής

Απόφαση Τ.Σ. Αγ.Παρασκευής για τη γνωμοδότηση καθαρισμού νέων θέσεων ή κατάργηση παλαιών θέσεων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο

Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

... Περισσότερα Απόφαση Τ.Σ. Αγ.Παρασκευής για τη γνωμοδότηση καθαρισμού νέων θέσεων ή κατάργηση παλαιών θέσεων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Τ.Κ. Ταγαράδων στις 10/10

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

... Περισσότερα Πρόσκληση για συνεδρίαση της Τ.Κ. Ταγαράδων στις 10/10

Απόφαση 20/2013 της Τ.Κ. Ταγαράδων

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

ΑΠΟΣΠ. 08 ΑΠΟΦ.20 ΤΗΣ 17-09-2013... Περισσότερα Απόφαση 20/2013 της Τ.Κ. Ταγαράδων

Απόφαση Τ.Σ. Αγ. Παρασκευής για το τεχνικό πρόγραμμα της κοινότητας Αγ. Παρασκευής

Αγία Παρασκευή|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ... Περισσότερα Απόφαση Τ.Σ. Αγ. Παρασκευής για το τεχνικό πρόγραμμα της κοινότητας Αγ. Παρασκευής

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων της Τ.Κ.Ταγαράδων στις 11/12

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

πίνακας συζητ.θεμάτων... Περισσότερα Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων της Τ.Κ.Ταγαράδων στις 11/12

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Τ.Κ. Ταγαράδων στις 10/12

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

... Περισσότερα Πρόσκληση για συνεδρίαση της Τ.Κ. Ταγαράδων στις 10/12

Close Search Window