Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 20/02/2015( υπ. αριθμ. 02/2015, 03/2015 και 04/2015)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Τρίλοφος|

02-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στον... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 20/02/2015( υπ. αριθμ. 02/2015, 03/2015 και 04/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 20/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015, 02/2015, 03/2015 και 04/2015)

Βασιλικά - Λακκιά|

04-2015 Διόρθωση της αριθμ. 54-2014 Α.Κ.Σ(αφορά στην ενοικίαση... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 20/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015, 02/2015, 03/2015 και 04/2015)

Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 24/02/2015 (υπ.αριθμ. 10/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

10-2015 Άδεια μουσικών οργάνων Τριανταφυλλίδου Ιωάν... Περισσότερα Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 24/02/2015 (υπ.αριθμ. 10/2015)

Απόφαση της Δ.Κ. Θέρμης σχετικά με την αναπλήρωση του Προέδρου

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας ... Περισσότερα Απόφαση της Δ.Κ. Θέρμης σχετικά με την αναπλήρωση του Προέδρου

Απόφαση από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου στις 19/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015)

Κάτω Σχολάρι|

01-2015  Σχετικά με την κατεδάφιση του δημοτικού κτιρίου που…... Περισσότερα Απόφαση από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου στις 19/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015)

Αποφάσεις από τις Συνεδρίασεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης(υπ.αριθμ. 01/2015 έως και 09/2015)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

  1-2015  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων... Περισσότερα Αποφάσεις από τις Συνεδρίασεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης(υπ.αριθμ. 01/2015 έως και 09/2015)

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αγία Παρασκευή την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Αγία Παρασκευή, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1... Περισσότερα Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αγία Παρασκευή την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Αριθμ. Αποφάσεων 21 και 22/2014 της Τ.Κ. Ταγαράδων

Ταγαράδες|

Από το Απόσπασμα Πρακτ. 12/2014, απόφ. υπ’ αριθμ. 21/2014, Θέμα:... Περισσότερα Αριθμ. Αποφάσεων 21 και 22/2014 της Τ.Κ. Ταγαράδων

Αριθμ. Απόφαση 20/2014 της Τ.Κ. Ταγαράδων

Ταγαράδες|

Από το Απόσπασμα Πρακτ. 11/2014, απόφ. υπ’ αριθμ. 20/2014, Θέμα:... Περισσότερα Αριθμ. Απόφαση 20/2014 της Τ.Κ. Ταγαράδων

Αριθμ.Απόφαση 13/2014 της Τ.Κ. Ταγαράδων

Ταγαράδες|

Από το Απόσπασμα Πρακτ. 8/2014, απόφ. υπ’ αριθμ. 13/2014, Θέμα:... Περισσότερα Αριθμ.Απόφαση 13/2014 της Τ.Κ. Ταγαράδων

Close Search Window