Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Ν. Ρυσίου στις 13/6/2019

Νέο Ρύσιο|

4 -2019doc... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Ν. Ρυσίου στις 13/6/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Ρυσίου στις 22/2/2018

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Νέο Ρύσιο|

2-2018 Διοργάνωση πρώτης συνάντησης-σύστασης της ομάδας... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Ρυσίου στις 22/2/2018

Αποφάσεις από την Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 25/1/2018

Νέο Ρύσιο|

1-2018 Εκδηλώσεις Πανηγυριών... Περισσότερα Αποφάσεις από την Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 25/1/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 06/02/2017(υπ αριθμ. 03/2017 και 04/2017)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

03-2017 Εκδηλώσεις εορτασμών της Δημοτικής Κοινότητας Νέου... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 06/02/2017(υπ αριθμ. 03/2017 και 04/2017)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 06/01/2017(υπ αριθμ. 02/2017)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

02-2017  Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 06/01/2017(υπ αριθμ. 02/2017)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 23/01/2017(υπ αριθμ. 01/2017)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

01-2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 23/01/2017(υπ αριθμ. 01/2017)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 14/11/2016(υπ αριθμ. 20/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

20-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 14/11/2016(υπ αριθμ. 20/2016)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 20/10/2016(υπ αριθμ. 18/2016 και 19/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

18-2016 Εγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για διενέργεια... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 20/10/2016(υπ αριθμ. 18/2016 και 19/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 29/09/2016(υπ αριθμ. 17/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

17-2016 Αλλαγή του δρομολογίου του ΟΑΣΘ... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 29/09/2016(υπ αριθμ. 17/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 25/07/2016(υπ αριθμ. 16/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

16-2016 Γνωμοδότηση επί του τελικού σχεδίου Κανονισμού... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου στις 25/07/2016(υπ αριθμ. 16/2016)

Close Search Window