Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού στις 19/02/2016(υπ’ αριθμ. 01/2016, 02/2016 και 03/2016)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

01-2016 Εκδηλώσεις για τον Πολιούχο Αγ. Αθανάσιο 02-2016... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού στις 19/02/2016(υπ’ αριθμ. 01/2016, 02/2016 και 03/2016)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 18/12/2015(υπ αριθμ. 32/2015 και 33/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

32-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 33-2015... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 18/12/2015(υπ αριθμ. 32/2015 και 33/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 16/11/2015(υπ αριθμ. 30/2015 και 31/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

30-2015 Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων 31-2015... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 16/11/2015(υπ αριθμ. 30/2015 και 31/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 20/10/2015(υπ αριθμ. 28/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

28-2015 Απόψεις επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 20/10/2015(υπ αριθμ. 28/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 15/10/2015(υπ αριθμ. 26/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

26-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Μισαηλίδης... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 15/10/2015(υπ αριθμ. 26/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 22/04/2015(υπ. αριθμ. 23/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

23-2015 Γνωμοδότηση σχετικά με την κατασκευή παιδικής χαράς... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 22/04/2015(υπ. αριθμ. 23/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού στις 27/03/2015(υπ. αριθμ.: 17/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015 και 21/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

17-2015, Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού στις 27/03/2015(υπ. αριθμ.: 17/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015 και 21/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού στις 24/02/2015(υπ. αριθμ. 07/2015, 08/2015 και 09/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

07-2015 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού στις 24/02/2015(υπ. αριθμ. 07/2015, 08/2015 και 09/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου τη Δ.Κ Ν. Ραιδεστού στις 04/02/2015(υπ. αριθμ.: 01/2015, 02/2015, 03/2015 και 05/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

01-2015, Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου τη Δ.Κ Ν. Ραιδεστού στις 04/02/2015(υπ. αριθμ.: 01/2015, 02/2015, 03/2015 και 05/2015)

Close Search Window