Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 23/05/2017(υπ αριθμ. 05/2017)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

05-2017 Καθορισμός αριθμού θέσεων πωλητών στη λαϊκή αγορά... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 23/05/2017(υπ αριθμ. 05/2017)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 28/03/2017(υπ αριθμ.03/2017)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

03-2017 Πρόσκληση φιλοξενίας στον Δήμαρχο του Τεκιρνταζ... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 28/03/2017(υπ αριθμ.03/2017)

Απόφαση από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 02/11/2016(υπ αριθμ. 19/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

19-2016 Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών... Περισσότερα → Απόφαση από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 02/11/2016(υπ αριθμ. 19/2016)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 17/10/2016(υπ αριθμ. 17/2016 και 18/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

17-2016 Παράταση μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου 18-2016... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 17/10/2016(υπ αριθμ. 17/2016 και 18/2016)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 06/10/2016 (υπ αριθμ.15/2016 και 16/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

15-2016 Γνωμοδότηση επί αιτούμενης άδειας διέλευσης του υπ... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 06/10/2016 (υπ αριθμ.15/2016 και 16/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 16/08/2016(υπ αριθμ.14/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

14-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 16/08/2016(υπ αριθμ.14/2016)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 19/07/2016(υπ αριθμ.12/2016 και 13/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

12-2016 Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων 13-2016 Χωροθέτηση... Περισσότερα → Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 19/07/2016(υπ αριθμ.12/2016 και 13/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 23/06/2016(υπ αριθμ.11/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

11-2016 Αλλαγή του υφιστάμενου ωραρίου χρήσης μουσικής... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 23/06/2016(υπ αριθμ.11/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 07/04/2016(υπ αριθμ.05/2016)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

05-2016 Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 07/04/2016(υπ αριθμ.05/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 29/03/2016(υπ αριθμ.04/2016)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

04-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων... Περισσότερα → Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού στις 29/03/2016(υπ αριθμ.04/2016)

Close Search Window