Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής στις 06/07/2015(υπ. αριθμ. 13/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Σουρωτή|

13-2015 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2016... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής στις 06/07/2015(υπ. αριθμ. 13/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής στις 03/06/2015(υπ. αριθμ. 10/2015, 11/2015 και 12/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Σουρωτή|

10-2015 Γνωμοδότηση για θέση στάσιμου εμπορίου(καντίνα) 11-2015... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής στις 03/06/2015(υπ. αριθμ. 10/2015, 11/2015 και 12/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρώτης στις 07/04/2015(υπ. αριθμ. 09/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Σουρωτή|

09-2015 Διαχείριση φακέλων Αλλοδαπών... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρώτης στις 07/04/2015(υπ. αριθμ. 09/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής στις 01/04/2015(υπ. αριθμ. 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015 και 08/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Σουρωτή|

4-2015 Λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης και... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής στις 01/04/2015(υπ. αριθμ. 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015 και 08/2015)

Πίνακας αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου Σουρωτής

Σουρωτή|

Σουρωτή ΠΙΝΑΚΑΣ 8-2011... Περισσότερα Πίνακας αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου Σουρωτής

Close Search Window