Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 10/06/2015(υπ. αριθμ. 19/2015, 20/2015, 21/2015 και 22/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Βασιλικά - Λακκιά|

19-2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κα.... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 10/06/2015(υπ. αριθμ. 19/2015, 20/2015, 21/2015 και 22/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 22/05/2015(υπ. αριθμ. 16/2015 και 17/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Βασιλικά - Λακκιά|

16-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 17-2015... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 22/05/2015(υπ. αριθμ. 16/2015 και 17/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 06-04-2015(υπ. αριθμ. 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015 και 14/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Βασιλικά - Λακκιά|

10 2015 Προτάσεις για ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου 11 2015... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 06-04-2015(υπ. αριθμ. 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015 και 14/2015)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφασης από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 20/03/2015(υπ. αριθμ. 05/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Βασιλικά - Λακκιά|

05-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόταση για κάλυψη εξόδων κηδείας του... Περισσότερα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφασης από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 20/03/2015(υπ. αριθμ. 05/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 20/03/2015(υπ. αριθμ. 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015 και 09/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Βασιλικά - Λακκιά|

05-2015 Πρόταση για κάλυψη εξόδων κηδείας του εκλιπόντος πρώην... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 20/03/2015(υπ. αριθμ. 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015 και 09/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 20/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015, 02/2015, 03/2015 και 04/2015)

Βασιλικά - Λακκιά|

04-2015 Διόρθωση της αριθμ. 54-2014 Α.Κ.Σ(αφορά στην ενοικίαση... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών στις 20/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015, 02/2015, 03/2015 και 04/2015)

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών 12/7/2011

Βασιλικά - Λακκιά|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... Περισσότερα Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών 12/7/2011

Close Search Window