Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΜΔΗΣ ΩΔ4ΤΩΡΣ-Υ10 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... Περισσότερα Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

Υπηρεσίες θρυμματισμού προϊόντων κλάδευσης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ 6Ι0ΟΩΡΣ-0ΔΥ ΤΕΥΔ... Περισσότερα Υπηρεσίες θρυμματισμού προϊόντων κλάδευσης

Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ψ.Υ ,DOC NOTICE KΗΜΔΗΣ 6Θ3ΥΩΡΣ-ΗΞΠ... Περισσότερα Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του δήμου Θέρμης

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο συγκρότημα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣΠΕΡΙΛ.ΣΥΣΤ.ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΥΠΟΔ ΟΙΚ... Περισσότερα Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο συγκρότημα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – Υπηρεσίες συντονισμού πράξης (CONSE PP)

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

2)ΜΕΛΕΤΗ προσκληση... Περισσότερα Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – Υπηρεσίες συντονισμού πράξης (CONSE PP)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2)ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ,φαξ και εκτυπωτών του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ ΩΡΙΓΩΡΣ-ΝΧΘ 2018_19_Μελέτη Φωτοτυπικά_2019 TΕΥΔ  ... Περισσότερα Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ,φαξ και εκτυπωτών του Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣγια την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών για Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες της πράξης “Improving the conservation of the priority plants in the cross border area” (ακρωνύμιο Conse-pp), συγκεκριμένα τα παραδοτέα 1.2.3 (Technical Meetings) και 2.2.4 (Final Event)

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

181213_Final_Prosklisi _travel _ accomodation... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣγια την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών για Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες της πράξης “Improving the conservation of the priority plants in the cross border area” (ακρωνύμιο Conse-pp), συγκεκριμένα τα παραδοτέα 1.2.3 (Technical Meetings) και 2.2.4 (Final Event)

Προμήθεια στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου παντοπωλείου – γάλακτος προσωπικού 2019-2020

Διακηρύξεις|

NOTICE KΗΜΔΗΣ6ΦΥΩΩΡΣ-Π6ΑΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου παντοπωλείου – γάλακτος προσωπικού 2019-2020

Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου & αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησης τους για τα έτη 2018-2019-2020

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ ΣΥΝΤ ΟΧΗΜ ΠΕΡΙΛ.ΣΥΝΤ ΟΧΗΜ notice... Περισσότερα Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου & αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησης τους για τα έτη 2018-2019-2020

Close Search Window