Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις|

ΔιακΣυντΕφαρμΛογισμ2019 ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2019... Περισσότερα Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ 6ΦΜΤΩΡΣ-ΨΗΡ TEYΔ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΕΣ... Περισσότερα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ

Υπηρεσίες Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες ερευνών και μελετών της πράξης “ Improving the conservation of the priority plants in the cross border area” – CONSE PP»”

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ ΨΨΣΕΩΡΣ-ΡΓΞ TEΥΔ... Περισσότερα Υπηρεσίες Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες ερευνών και μελετών της πράξης “ Improving the conservation of the priority plants in the cross border area” – CONSE PP»”

Υπηρεσίες Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες ερευνών και μελετών της πράξης “ Improving the conservation of the priority plants in the cross border area” – CONSE PP»

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ 6ΦΜΓΩΡΣ-ΒΘΑ TEΥΔ... Περισσότερα Υπηρεσίες Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες ερευνών και μελετών της πράξης “ Improving the conservation of the priority plants in the cross border area” – CONSE PP»

“Προμήθεια υλικών αρδευτ.συστήματος κήπων, μηχ/των κήπων, μηχ/των κοπής χόρτων & καθαρισμού (χορτοκοπτικά & φυσητήρες) & μηχ/των καθαρισμού (φυσητήρες)”

Διακηρύξεις|

ΔιακΠρομηθΑρδευτ κλπειδών27364_28062019Signed_19PROC005191160... Περισσότερα “Προμήθεια υλικών αρδευτ.συστήματος κήπων, μηχ/των κήπων, μηχ/των κοπής χόρτων & καθαρισμού (χορτοκοπτικά & φυσητήρες) & μηχ/των καθαρισμού (φυσητήρες)”

Προμήθεια «Εργαλείων χειρός ,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου ,Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών»

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 6Η7ΖΩΡΣ-0ΒΥ ΤΕΥΔ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔ ΟΙΚ... Περισσότερα Προμήθεια «Εργαλείων χειρός ,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου ,Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών»

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης , της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού (Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ.) του Δήμου Θέρμης»

Διακηρύξεις|

27_2019ΜΕΛΕΤΗ 2019_2020Καθαριστικάfinal16042019... Περισσότερα «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης , της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού (Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ.) του Δήμου Θέρμης»

Τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου ταχύτητας σε απορριμματοφόρα οχήματα

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ ΩΙΩΘΩΡΣ-ΧΔΩ ΤΕΥΔ... Περισσότερα Τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου ταχύτητας σε απορριμματοφόρα οχήματα

Προμήθεια καυσίμων και ελαιορυπαντικών

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛ ΔΙΑΚ... Περισσότερα Προμήθεια καυσίμων και ελαιορυπαντικών

Προμήθεια σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, κηπαίου χώματος, θάμνων, δένδρων και εποχιακών φυτών

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

ΤΕΥΔ ΣΠΟΡΟΙ-ΦΥΤΑ ΩΕ3ΞΩΡΣ-9ΡΥ ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, κηπαίου χώματος, θάμνων, δένδρων και εποχιακών φυτών

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο