Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού: «Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης»

Διακηρύξεις|

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον Δήμο Θέρμης... Περισσότερα → Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού: «Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών, στο πλαίσιο των Δράσεων Δικτύωσης της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Προκηρύξεις|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής... Περισσότερα → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών, στο πλαίσιο των Δράσεων Δικτύωσης της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Close Search Window