Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ, φορητών, μόνιμων και λοιπών συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΧΗΜΑΤΑ... Περισσότερα Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ, φορητών, μόνιμων και λοιπών συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια του Δήμου Θέρμης

Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Θέρμης για τα έτη 2020,2021,2022

Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ... Περισσότερα Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Θέρμης για τα έτη 2020,2021,2022

Υπηρεσίες θρυμματισμού προϊόντων κλάδευσης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ…2-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…ΚΗΜΔΗΣ &... Περισσότερα Υπηρεσίες θρυμματισμού προϊόντων κλάδευσης

προμήθεια στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου – παντοπωλείου – γάλακτος προσωπικού 2020-2021

Χωρίς κατηγορία|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ..DIGITAL ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦ. 2020-21 – digital ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.... Περισσότερα προμήθεια στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου – παντοπωλείου – γάλακτος προσωπικού 2020-2021

Προμήθεια γραφικής ύλης ,φωτοαντιγραφικού χαρτιού & φωτοτυπιών & σχεδίων,αναλωσίμων για εκτυπωτές

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια γραφικής ύλης ,φωτοαντιγραφικού χαρτιού & φωτοτυπιών & σχεδίων,αναλωσίμων για εκτυπωτές

Close Search Window