Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κέντρο Κοινότητας, το Γραφείο Παιδείας και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ 28-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ... Περισσότερα Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κέντρο Κοινότητας, το Γραφείο Παιδείας και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης

Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ κατακόρυφης κίνησης, εξωτερικού χώρου, στο κτήριο του Κοινωνικού Φαρμακείου Θέρμης

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

Ανάκληση λόγω εσφαλμένου συντελεστή ΦΠΑ στην μελέτη. Θα... Περισσότερα Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ κατακόρυφης κίνησης, εξωτερικού χώρου, στο κτήριο του Κοινωνικού Φαρμακείου Θέρμης

Προμήθεια υλικών κατασκευής τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(1) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια υλικών κατασκευής τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα

Συντήρηση εξυπηρετητών

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... Περισσότερα Συντήρηση εξυπηρετητών

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2016-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παροχή Υπηρεσιών... Περισσότερα Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ιατρού εργασίας... Περισσότερα Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Παροχή υπηρεσιών νυκτερινής φύλαξης

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα Παροχή υπηρεσιών νυκτερινής φύλαξης

Προμήθεια Λαμπτήρων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Περισσότερα Προμήθεια Λαμπτήρων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

Close Search Window