Προμήθεια συστημάτων εντοπισμού και παρακολούθησης οχημάτων (GPS) και παροχής υπηρεσιών GPS για ένα έτος

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών, Χωρίς κατηγορία|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... Περισσότερα Προμήθεια συστημάτων εντοπισμού και παρακολούθησης οχημάτων (GPS) και παροχής υπηρεσιών GPS για ένα έτος

Προμήθεια εξοπλισμού τηλεφροντίδας και εξάμηνη εφαρμογή του προγράμματος της τηλεφροντίδας σε ωφελούμενους του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ 9-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια εξοπλισμού τηλεφροντίδας και εξάμηνη εφαρμογή του προγράμματος της τηλεφροντίδας σε ωφελούμενους του Δήμου Θέρμης

Προμήθεια απορρυπαντικού πλυσίματος με ένζυμα/βακτήρια για απορριμματοφόρα, κάδους απορριμμάτων και λαϊκών αγορών

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 34-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... Περισσότερα Προμήθεια απορρυπαντικού πλυσίματος με ένζυμα/βακτήρια για απορριμματοφόρα, κάδους απορριμμάτων και λαϊκών αγορών

Προμήθεια μπαταριών προγραμματιστών άρδευσης

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 21-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... Περισσότερα Προμήθεια μπαταριών προγραμματιστών άρδευσης

Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ 8-2017 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ... Περισσότερα Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Θέρμης

Τεχνικός Ελεγχος (ΚΤΕΟ) των οχημάτων του Δήμου Θέρμης για το έτος 2017

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

Ανάκληση λόγω εσφαλμένου ενδεικτικού προϋπολογισμού της... Περισσότερα Τεχνικός Ελεγχος (ΚΤΕΟ) των οχημάτων του Δήμου Θέρμης για το έτος 2017

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ανίχνευσης και εντοπισμού παραβιάσεων στον χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗ  08/2017... Περισσότερα Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ανίχνευσης και εντοπισμού παραβιάσεων στον χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου

Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κέντρο Κοινότητας, το Γραφείο Παιδείας και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄, Β΄ και Γ΄

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΑΔΑ Α Β Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ... Περισσότερα Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κέντρο Κοινότητας, το Γραφείο Παιδείας και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄, Β΄ και Γ΄

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ Εκκένωση βόθρων ΜΕΛΕΤΗ 44-2017... Περισσότερα ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ

Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ κατακόρυφης κίνησης, εξωτερικού χώρου στο κτήριο του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ  1/2017 ... Περισσότερα Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ κατακόρυφης κίνησης, εξωτερικού χώρου στο κτήριο του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Θέρμης

Close Search Window