Ταγαράδες|

Από το Απόσπασμα Πρακτ. 11/2014, απόφ. υπ’ αριθμ. 20/2014, Θέμα: “Εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων της εταιρείας TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. στο χώρο της πρώην χωματερής Ταγαράδων “.

ΑΠΟΣΠ. 11 ΑΠΟΦ.20 ΤΗΣ 26-11-2014


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο