Αποφάσεις, Αποφάσεις Δημάρχου|

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Θέρμης εξουσιοδοτεί τον Γεν. Γραμματέα του Δήμου, κ. Γ. Κουλαουζίδη, να υπογράφει, πέραν των όσων προβλέπονται στην απόφαση διορισμού του, τα εξής:
• Τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις μεταβολές δημοτικής και αστικής κατάστασης των δημοτών (ενδεικτικά αναφέρονται αποφάσεις μεταδημότευσης, προσθήκης κύριου ονόματος, διαγραφής λόγω θανάτου, πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου, πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους, εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου Ελλήνων, απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας κλπ).

• Τις άδειες τέλεσης πολιτικών γάμων

• Την υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΚΕΠ του ∆ήμου, την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών. Για το πλήρες κείμενο της απόφασης :

  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο