Δελτία Τύπου|

Σε αναθεώρηση  της πολιτικής νερού με μείωση των τιμολογίων και εκπτώσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προχώρησε ο δήμος Θέρμης. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική υποστηρίζεται η μείωση της κατανάλωσης μέσω της ογκομετρικής χρέωσης και εξασφαλίζονται τα έσοδα της ΔΕΥΑΘ ώστε να παραμείνει βιώσιμη και να μπορεί να στηρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για τη διαμόρφωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής λήφθηκαν υπόψη και οι προτάσεις που τέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση του πόσιμου ύδατος και την τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης, που έγινε τον περασμένο Ιούλιο.  Η πρόταση της διαβούλευσης που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ισχύει από την 1η Αυγούστου.

Η δημοτική αρχή θεωρεί ότι η  τιμολογιακή πολιτική για το νερό αφενός δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την γενικότερη πολιτική για το νερό και την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών και φυσικών πόρων και αφετέρου δεν μπορεί να μη λαμβάνει υπόψη της την έντονη οικονομική-κοινωνική κρίση, την αδυναμία πολλών νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στις βασικές υποχρεώσεις τους, και την ανάγκη υποστήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Με τις νέες μειώσεις υποστηρίζεται ο μέσος καταναλωτής, ωφελείται η μικροάρδευση, ενισχύεται το κοινωνικό τιμολόγιο που είναι προτεραιότητα για το δήμο και παράλληλα το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΘ παραμένει στα πιο χαμηλά τιμολόγια ύδρευσης.

Το νέο τιμολόγιο ύδρευσης Δήμου Θέρμης καθορίστηκε ανά τετράμηνο ως εξής :

 

Από m3

Έως m3

Χρέωση

0

35

0,30 €/m3

35

70

0,38 €/m3

70

105

0,54 €/m3

105

140

0,85 €/m3

140

175

1,28 €/m3

175

1,60 €/m3

Περιλαμβάνει 5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} μείωση στην κατηγορία στην κατηγορία 35-70 κυβικά, 10{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} στην κατηγορία 70-105, 15{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} στα 106-140 κυβικά μέτρα κατανάλωσης και θεσπίζεται μια νέα κατηγορία από 141 έως 175 κυβικά μέτρα με έκπτωση 20{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}.  Παράλληλα, ενισχύεται το κοινωνικό τιμολόγιο που για το Δήμο Θέρμης στην κρίσιμη αυτή περίοδο αποτελεί προτεραιότητα. Το νέο κοινωνικό τιμολόγιο περιλαμβάνει 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} έκπτωση επί του νέου τιμολογίου για τις κατηγορίες χαμηλής κατανάλωσης έως 105 κυβικά και αφορά άτομα με αναπηρία, άπορους, άνεργους και οικογένειες με χαμηλό κοινωνικό εισόδημα, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Το ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο ισχύει, όπως καθορίστηκε με την υπ αριθμ. 376/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο