Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όσους πολίτες έχουν υποβάλει αιτήσεις και δικαιολογητικά τα οποία είναι ελλιπή και έχουν ενημερωθεί εγγράφως γι’ αυτό ότι η υπηρεσία μας θα κάνει δεκτά τα  πρόσθετα δικαιολογητικά μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2014 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης ή έκδοσης άδειας χρήσης νερού των υφιστάμενων γεωτρήσεων. Στην περίπτωση που δεν κατατεθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία η αίτησή σας θα τεθεί στο αρχείο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πληροφορίες: Διαμαντής Κούμαλας, 2310365632 & 2310483400


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο