Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ 200/1998 οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2013 -2014 θα πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 20 Ιουνίου. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια γεννηθέντα το 2008 και προνήπια γεννηθέντα το 2009.

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου πριν την εγγραφή) πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από τον οικείο δήμο εγγραφής του παιδιού.

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του νηπίου για έλεγχο πραγματοποίησης των προβλεπόμενων εμβολίων.

3. Πιστοποιητικό οντολογικής εξέτασης.

4. Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας επικυρωμένο από την Εφορία (για να πιστοποιηθεί η διεύθυνση κατοικίας του γονέα).

 Για την οδοντολογική βεβαίωση οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, όλα τα πρωινά 09.00 – 12.00.

Οι γονείς οφείλουν να έχουν έτοιμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή του παιδιού τους και να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα των νηπιαγωγείων για να ενημερωθούν για τις ώρες των εγγραφών.

(Επισυνάπτεται παρακάτω πίνακας με το πρόγραμμα των Ιατρικών Κλιμακίων για χορήγηση πιστοποιητικών υγείας)

ιατρικά κλιμάκια


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο