Έργα|

Με το έργο αυτό,  προϋπ. 207.000€, ανακατασκευάστηκε η  παιδική χαρά που συνορεύει με το ρέμα των Βασιλικών έκτασης περίπου 1000τμ. Στόχος ήταν να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα της παιδικής χαράς που προϋπήρχε, η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και η ψυχαγωγία των παιδιών και των συνοδών τους. ΄Όλα αυτά μέσα από τη λειτουργική και οπτική ενοποίηση του χώρου, ώστε αφενός να γίνεται αντιληπτός ως ενιαίο σύνολο και αφετέρου να παρέχει ασφάλεια και ευκολία προσβάσεων και κινήσεων στους χρήστες.  

Για την επίτευξη της ενοποίησης δημιουργήθηκαν διάδρομοι που συνδέουν τόσο οπτικά, όσο και σε επίπεδο κινήσεων τις επί μέρους περιοχές μεταξύ τους. Επιπλέον έγιναν φυτεύσεις και το πράσινο ενσωματώθηκε στο σχεδιασμό με γνώμονα την απτική σχέση του παιδιού – εφήβου με τη φύση.Οι καθιστικοί χώροι ενσωματώθηκαν μέσα στους χώρους παιχνιδιού, ώστε οισυνοδοί των παιδιών να μην αποκόβονται από αυτά αλλά να μπορούν αν συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Ο χώρος της παιδικής χαράς διευρύνθηκε λίγο προς τα βόρεια ώστε να δημιουργηθούν τρεις υποπεριοχές παιχνιδιού που απευθύνονται ηλικιακά σε νήπια, παιδιά έως 11 ετών και εφήβους. Ο διαχωρισμός των υποπεριοχών γίνεται με τη χρήση καθιστικών, πρασίνου και διαδρομών. Κάθε υποπεριοχή έχει διάσπαρτα καθιστικά, βρύση και πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Το κοινό όριο της παιδικής χαράς με τις δημοτικές οδούς και το ρέμα ενισχύθηκε με φύτευση, ώστε να εξωραϊστούν οι οπτικές φυγές των χρηστών της παιδικής χαράς και να προστατευτεί ο χώρος από τη κίνηση των οχημάτων.

Οι διαδρομές των πεζών διαστρώθηκαν με γρανιτένιους κυβόλιθους. Τα φυτά που φυτεύτηκαν στο παρτέρι είναι αρωματικά και ανθεκτικά στο κλίμα της περιοχής, χωρίς ιδιαίτερη ανάγκη συστηματικής φροντίδας (σκάλισμα, πότισμα, κ.λπ.).

Στον κύριο χώρο παιχνιδιού τοποθετήθηκε  αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο Ασφαλείας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο